fbpx

SFA se alătură Băncilor Etice și Alternative europene în promovarea unor recomandări pentru îmbunătățirea strategiei UE de finanțare a tranziției către o economie durabilă

FEBEA (Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative) care grupează 30 de bănci alternative din UE și la care SFA este membru asociat, a publicat recent poziția sa privind această noua strategie. Social Finance Association (SFA) – membru asociat FEBEA, precum și inițiator AFIN IFN SA – instituția de finanțare alternativă dedicată sectorului economiei sociale din România – susține recomandările cuprinse în document cu atât mai relevante pentru România. 

În cadrul acordului ecologic european, Comisia Europeană publicat „strategia de finanțare a tranziției către o economie durabilă”, la 6 iulie 2021. Noua strategie propune acțiuni în mai multe domenii cum ar fi extinderea standardelor și etichetelor de finanțare durabilă pentru a recunoaște eforturile instituțiilor financiare de a participa la tranziție, importanța incluziunii financiare pentru a sprijini IMM-urile, persoanele fizice și economia reală pe calea către durabilitate. Strategia are în vedere instrumente și stimulente pentru a ajunge ca finanțarea să sprijine tranziția verde și principiile dezvoltării durabile.

Documentul elaborat de FEBEA reprezintă vocea mișcării europene de finanțare etică are opt recomandări pentru instituțiile europene pentru ca finanțarea sustenabilă în UE să contribuie în mod real la reducerea inechităților sociale și la combaterea schimbărilor climatice.

Potrivit reprezentanților FEBEA, agenda UE privind finanțarea sustenabilă este un pas binevenit spre recunoașterea consecințelor non-economice ale activităților de finanțare. Cu toate acestea, cadrul actual ar putea fi îmbunătățit pentru a promova un concept mult mai larg de sustenabilitate.

„Prin acest document, dorim să evidențiem lacunele din propunerea actuală de finanțare sustenabilă, propunând integrarea unora dintre practicile și abordările legate de finanțarea etică, așa cum sunt înțelese de zeci de instituții financiare active în Europa de cel puțin două decenii”, precizează reprezentanții FEBEA.

Vă prezentăm cele opt propuneri oferite de FEBEA, pentru o strategie a finanțării sustenabile mai eficientă:

  1. Să promoveze beneficiile pentru cetățeni și planetă, împreună cu cele economice, pentru toate activitățile financiare, cu accent special pe schimbările climatice;
  2. Să fie strâns conectată la economia reală, să promoveze activitățile financiare care susțin economia socială și incluziunea financiară a grupurilor vulnerabile, pentru a garanta integrarea și coeziunea socială pe termen lung;
  1. Să garanteze coerență în activitatea organizațiilor financiare, și nu sustenabilitatea unui singur produs;
  1. Să oblige la transparență și să ofere criterii specifice pentru activitatea tuturor intermediarilor financiari, inclusiv pe teme precum guvernanță, destinația profiturilor, politici de remunerare;
  1. Tranziția către sustenabilitate să fie înțeleasă 360°, inclusiv prin definirea „nesustenabilității” și taxonomiei sociale;
  1. Includerea instituțiilor financiare și băncilor etice mici, dar bine conectate în comunitățile locale, în rândul stakeholderilor consultați în elaborarea strategiei de finanțare sustenabilă;
  1. Delimitarea clară a activității intermediarilor financiari care nu sunt compatibile cu finanțarea sustenabilă;
  1. Promovarea comunicării clare și transparente în rândul consumatorilor cu privire la finanțarea sustenabilă, pentru a mobiliza economiile cetățenilor cu scopul de a finanța tranziția ecologică.

Documentul integral poate fi consultat aici.

—-

Reamintim faptul că Social Finance Association – Asociația pentru Finanțare Socială (SFA) a devenit recent membru asociat FEBEA. Social Finance Association este o organizație apolitică, independentă și fără scop patrimonial, al cărei scop este de a crea, împreună cu AFIN IFN, cadrul optim pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale din România.