fbpx

Termeni și condiții

Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului www.afin.org.ro

 

Introducere

Prezentul document Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului definește condițiile de utilizare de către potențialii vizitatori și clienți, iar accesând și navigând în acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

Site-ul este proprietatea AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA, denumită în continuare Societatea.

AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA este o instituție financiara nebancara cu sediul în România, CUI: 46149915, Nr. înreg. Registrul General BNR: RG-PJR-24-110386/09.12.2022 

Drepturile asupra conținutului site-ului

Întregul conținut al site-ului este protejat prin Legea drepturilor   de autor, toate drepturile fiind rezervate. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Societății.

Obiectivul site-ului

Obiectivul site-ului este de a facilita obținerea de informații privind Societatea, activitatea Societății, produsele și serviciile oferite de aceasta precum și acces la serviciile oferite prin intermediul acestui site. Orice utilizare în alte scopuri decât cele menționate nu este permisă.

Disponibilitatea serviciilor

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Societatea poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire ale site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea în acest site și nu au caracter retroactiv.

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Societate şi sunt proprietatea sa exclusivă. Societatea depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile publicate în acest site. Cu toate acestea, Societatea nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește să utilizeze unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze Societatea prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

Neangajarea răspunderii

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. Societatea nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

În nicio situație, informațiile prezentate în cuprinsul prezentului site nu vor fi considerate drept oferte de a contracta, recomandări, invitații la ofertare sau mesaje promoționale și nu vor fi interpretate ca fiind oferte de vânzare-cumpărare a vreunui produs financiar.

Societatea nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță Societatea nu va fi responsabilă pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat al greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Informații personale și securitatea acestora

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii funcționalităților disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile Societății, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularele puse la dispoziție în site vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Societatea nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate și Politica Cookie.

Comunicarea cu utilizatorii site-ului

Metodele prin care comunicăm cu utilizatorii site-ului sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.

Această comunicare are loc pentru a cere informații despre produsele și serviciile noastre, pentru a ne solicita informații, pentru a notifica decizii sau modificări în fluxurile de lucru inițiate, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată, dacă este cazul sau pentru culegerea oricăror informații necesare realizării interesului legitim al Societății.

Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru a vi se răspunde înapoi sau pentru a vi se furniza/solicita informații.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, Societatea  își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării dumneavoastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noi care vin în ajutorul dumneavoastră sau aspecte care au legătură cu interesul legitim al Societății.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Societate utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Societatea nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Frauda

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GAZDUIEȘTE SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

Sunt interzise:

  • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor puse la dispoziție de Societate și marcate corespunzător în acest sens.
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop,
  • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea sistemului sau accesarea oricăror servere sau servicii din site care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Societății.
  • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”,
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Societatea va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Litigii. Legea aplicabilă

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabila). In cazul in care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instanțelor de judecată din România, de pe raza sediului social al Societății.