fbpx

Politică de confidențialitate

Introducere

AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA (numita in continuare „AFIN IFN SA” sau „Societatea”) înțelege că confidențialitatea ta este importantă pentru tine și că îți pasă de modul în care sunt utilizate datele tale personale. Respectăm și apreciem confidențialitatea tuturor celor care vizitează acest site web, www.afin.org.ro (“Site-ul nostru”) și vom colecta și utiliza datele cu caracter personal numai în modurile descrise aici și într-un mod care este în concordanță cu obligațiile noastre și cu drepturile dumneavoastră în temeiul legii.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate și să vă asigurați că o înțelegeți. Această politică de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Despre noi

Denumire: AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA

Sediu: Strada Bazinelor nr. 5, et. 1, sat Uricani, comuna Miroslava, jud. Iași                                          

CUI: 46149915; Nr. Reg. Com J22/1708/2022

Nr. Reg. Gen. BNR – RG-PJR-24-110386/09.12.2022

E-mail: contact@afin.org.ro,

 

De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea. Folosim datele dumneavoastră personale pentru a vă livra serviciile sau produsele pe care ni le-ați solicitat (sau pe care un terț desemnat de dumneavoastră le-a solicitat în numele dumneavoastră).

Ne supunem obligațiilor noastre legale, provenite din reglementări naționale și comunitare (de exemplu reglementări privind: cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevenirea fraudelor, distribuirea de servicii de investiții financiare, certificări și taxe fiscale, etc), precum și din reglementările și instrucțiunile legale emise de către autoritățile de supraveghere și control (de exemplu Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor, Servicii de Investigare a Fraudelor etc). Furnizarea datelor personale în aceste scopuri este obligatorie și nu este solicitat acordul de prelucrare date în scopul acestor prelucrări.

Desfășurăm activități funcționale de promovare și vânzare a produselor noastre sau ale companiilor partenere, precum și activități accesorii acestora – furnizarea datelor personale în acest scop este facultativă, iar pentru prelucrarea acestor date, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

 

Pe ce temeiuri juridice prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Societatea colectează și prelucrează în continuare date cu caracter personal în temeiul:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Decizii ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), așa cum pot fi acestea adoptate din când în când;
 • Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor, publicat de ANSPDCP pe website-ul autorității;

Datele cu caracter personal ale persoanelor auto înregistrate sunt prelucrate pe baza consimțământului acestora după ce au citit, înțeles și au fost de acord cu această declarație de confidențialitate. Consimțământul poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm în continuare?

Colectăm date de la dumneavoastră în procesul de achiziție a unui produs sau serviciu sau când intrați în orice fel de colaborare contractuală cu AFIN IFN SA .

Am detaliat mai jos toate situațiile în care colectăm date, astfel:

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre, mai întâi trebuie să deveniți client al AFIN IFN SA. Pentru ca dumneavoastră să deveniți legal clientul AFIN IFN SA sau să reprezentați legal un client al AFIN IFN SA, Societatea este obligată să colecteze și să prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează: datele cuprinse în actul de identitate, inclusiv o copie a acestuia; data și locul nașterii; domiciliul și, dacă este cazul, reședința; numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii; funcția publică importantă deținută, dacă este cazul; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastră. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu puteți să deveniți clientul AFIN IFN SA și astfel nu poate fi inițiată o relație de afaceri cu dumneavoastră.

Pentru a beneficia de produsele de creditare AFIN IFN SA, in calitate de asociat / acționar / beneficiar real / reprezentant legal / împuternicit / fidejusor / garant persoana fizica al unui client AFIN IFN S.A este necesar ca dumneavoastră să încheiați cu AFIN IFN SA un contract de credit/contract de garanție precum și orice alt contract necesar în funcție de solicitarea dumneavoastră.

Pentru respectarea prevederilor legale necesare creării de categorii de risc de nerambursare AFIN IFN SA colectează și prelucrează următoarele informații: informații cu privire la sursele dumneavoastră de venit, suma acestora, moneda în care sunteți remunerat; informații cu privire la numărul persoanelor aflate în întreținerea familiei dumneavoastră; angajamente de plata pe care le aveți în derulare (contracte credit, contracte leasing, card de credit, descoperit de cont, CAR etc.); eventuale litigii și/sau popriri pe care le aveți în desfășurare și care pot afecta semnificativ capacitatea dumneavoastră de a rambursa un eventual produs de creditare obținut de la AFIN IFN SA; informații despre starea dumneavoastră civilă și, dacă este cazul, date de identificare ale soțului/soției (nume, prenume, CNP); informații despre studiile dumneavoastră absolvite și calificări aferente; informații despre profesie și vechime în muncă; informații despre angajatorul curent, tipul contractului de muncă încheiat și funcția deținută, dacă sunteți salariat; informații sumare cu privire la proprietățile deținute, inclusiv cele cu care doriți să garantați produsul de creditare.

Pentru analiza garanțiilor necesare contractării unor produse de creditare, AFIN IFN SA colectează și prelucrează următoarele informații: informații detaliate cu privire la proprietățile/bunurile pe care doriți să le aduceți drept garanție la contractarea unui produs de creditare.

Pentru accesarea informațiilor oferite on-line pe www.afin.org.ro. Pagina noastră vizibilă online utilizează module Cookie. Cookie-urile sunt fișiere mici de text pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul (computer, tabletă sau telefon mobil). Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dumneavoastră. Practic spus, cookie-urile permit site-ului să țină minte o serie de informații desprinse din vizită și modul în care l-aţi folosit (de exemplu: setările de limbă, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking etc.). În situația în care browser-ul dumneavoastră este configurat să nu le accepte, există posibilitatea ca anumite pagini să nu funcționeze (parțial sau în totalitate). Pentru mai multe informații legate de modul în care noi folosim cookie-urile în relația cu dumneavoastră va rugăm să citiți Politica de Cookies accesând următorul link: https://www.afin.org.ro/politica-de-cookies.

Dacă doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la produsele și/sau serviciile noastre, AFIN IFN SA va cere consimțământul prelucrării unor date personale minime pentru a vă contacta și a vă îndruma în funcție de nevoile dumneavoastră.

IMPORTANT!

În cursul derulării relației de afaceri cu AFIN IFN SA, în scopul respectării reglementărilor legale în vigoare și/sau a interesului legitim al Societății de a se proteja în cazul unor neînțelegeri apărute în cadrul relației de afaceri, AFIN IFN SA poate înregistra automat convorbirile telefonice/videoconferințele pe care dumneavoastră le aveți cu noi, cu informarea dumneavoastră prealabilă.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

AFIN IFN SA este obligată legal să păstreze datele de identitate și evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea relației de afacere cu dumneavoastră ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la închiderea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale, într-o formă corespunzătoare, inclusiv pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba în justiție.

 

Dacă dumneavoastră decideți să încheiați relațiile de afaceri cu AFIN IFN SA, în sensul în care nu mai aveți calitatea de asociat / acționar / beneficiar real / reprezentant legal / împuternicit / fidejusor / garant persoană fizică al unui client AFIN IFN SA , datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul intrării într-o relație de afaceri cu AFIN IFN SA vor fi șterse din evidențele operaționale ale AFIN IFN SA, după perioadele legale de retenție menționate mai sus. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că vă aparțin) și vor putea fi utilizate de către AFIN IFN SA în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor AFIN IFN SA, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 

Dacă, în baza cererii unui client AFIN IFN SA, pentru care dețineți calitatea de asociat / acționar / beneficiar real / reprezentant legal / împuternicit / fidejusor / garant persoana fizica, și în urma evaluărilor efectuate de către AFIN IFN SA, dumneavoastră si / sau aplicantul nu puteți deveni clientul nostru și/sau nu puteți să obțineți un produs sau un serviciu prezent în oferta AFIN IFN SA, datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul intrării într-o relație de afacere cu AFIN IFN SA vor fi șterse din evidențele operaționale ale AFIN IFN SA. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că va aparțin) și vor putea fi utilizate de către AFIN IFN SA în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 

De asemenea, AFIN IFN SA păstrează, conform specificațiilor regulamentului privind protecția datelor personale, toate documentele colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale cu dumneavoastră precum și tranzacțiile aferente în format electronic și care îi sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră va fi prelucrat de către AFIN IFN SA cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării, păstrării și folosirii documentelor pe care le deține.

 

În scopul conformării cu prevederile legale privind condițiile de creditare, precum și în temeiul interesului legitim de a încheia contracte de credit pe baza unor informații corespunzătoare și suficiente și în baza unei evaluări riguroase a capacității persoanei vizate de rambursare a creditului luând în considerare factori relevanți în conformitate cu prevederile legale, AFIN IFN SA păstrează date personale minime și relevante ale foștilor clienți privind comportamentul și capacitatea de rambursare a debitelor pe care aceștia le-au înregistrat față de AFIN IFN SA pe perioada derulării relației de afaceri, indiferent de produsul sau serviciul contractat de la AFIN IFN SA. Aceste date nu vor constitui un criteriu unic de aprobare sau de respingere a unui viitor credit contractat de către foștii clienți de la AFIN IFN SA, dar va face parte din decizia evaluări bonității clientului la data la care acesta va dori contractarea unui nou credit de la AFIN IFN SA. Datele personale prelucrate în acest scop vor fi păstrate de către AFIN IFN SA pe o perioadă nelimitată.

 

De asemenea, în procesul de retenție pot apărea motive legale pentru care vom fi obligați să păstrăm, să prelucrăm sau să dezvăluim datele dumneavoastră personale și după perioada menționată mai sus.

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (baze de date) sunt stocate pe serverele noastre. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate de noi sau de persoane împuternicite de noi în baza unor contracte care sigură respectarea legii și a prezentei politici.

 

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, am pus în aplicare o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea online, riscul de pierdere a datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrare și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Măsurile organizatorice includ restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate care au o nevoie legitimă de a cunoaște în scopul acestei operațiuni de prelucrare. De asemenea, deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal, efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR, efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor, instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal [n.m. – este obligație legală prevăzută în Legea 190/2018], toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este oferit personalului responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat în conformitate cu principiul “necesității de a cunoaște”. Acest personal respectă prevederile legale și, atunci când este necesar, acordurile suplimentare de confidențialitate.

 

AFIN IFN SA va păstra confidențialitatea datelor personale colectate despre care v-a informat mai sus și nu le va dezvălui sau transmite nici unei terțe părți fără a avea un temei legal/contractual sau fără înștiințarea sau acordul dumneavoastră, acolo unde este necesar.

 

Pentru satisfacerea cerințelor legale sau contractuale agreate cu dumneavoastră, precum și în interes legitim, AFIN IFN SA transferă parțial sau integral datele dumneavoastră personale către destinatari, precum: Banca Națională a României, Centrala Ricului de Credit, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Organele de Investigare și Cercetare Penală la cererea acestora conform legii, precum și orice alte entități care pot solicita date personale despre dumneavoastră sau despre operațiunile efectuate de dumneavoastră, îndreptățiți de prevederile legale; orice alte persoane fizice sau juridice cu care AFIN IFN SA va încheia convenții pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (Agenția Națională de Administrare Fiscală, evaluatori, notari publici, operatori Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dezvoltatori de servicii IT, asigurători etc.); persoane fizice sau juridice cu care AFIN IFN SA deține relații contractuale și împreună cu care va oferă serviciile aferente produselor de creditare; în interes legitim, AFIN IFN SA va prelucra datele dumneavoastră personale și transferă informațiile dumneavoastră către instituțiile abilitate legal pentru recuperarea eventualelor creanțe care pot apărea din executarea contractelor; către oricare alte entități decât cele enumerate mai sus pentru care cerem și avem acordul dumneavoastră în acest sens; în scopul derulării raporturilor contractuale și a îndeplinirii obligațiilor legale, datele dumneavoastră pot fi transmise în România și în state din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate

Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau vă stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date”. În acest caz vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 

 1. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

În acest sens vă vom solicita următoarele informații:

 • Să ne precizați datele inexacte sau incomplete;
 • Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;
 • Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor.

 

 1. Dreptul de portabilitate

Aveți dreptul de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

 

 1. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:

 • Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
 • V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
 • Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când primim o altă solicitare de la dumneavoastră:

 • Ați solicitat rectificarea datelor, până la corectarea acestor date;
 • V-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;
 • Ne-ați solicitat să vă oferim anumite date pentru apărarea unui drept.

 

 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.

Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.

 

 1. Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat

În vederea exercitării dreptului dumneavoastră de retragere, puteți folosi butonul de dezabonare de la newsletter.

 

.Acest drept va conferă posibilitatea de a sesiza autoritățile competente atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 

Informații de contact

 • Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentul (UE) 2016/679 și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 sau dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să contactați:

 

AFIN IFN SA

Strada Bazinelor nr. 5, et. 1, sat Uricani, comuna Miroslava, jud. Iași                                          

contact@afin.org.ro

 

 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Puteți accesa site-ul https://www.dataprotection.ro/ pentru mai multe informații.

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Este posibil să modificăm această politică privind confidențialitatea din când în când. Acest lucru poate fi necesar, de exemplu, dacă legea se schimbă sau dacă ne schimbăm afacerea într-un mod care afectează protecția datelor cu caracter personal. Orice modificări vor fi postate imediat pe Site-ul nostru. Vă recomandăm să verificați această pagină în mod regulat pentru a fi la curent cu noutățile.