fbpx

Interviu cu Felicia Relenschi, CEO AFIN IFN SA

„AFIN IFN SA vine să umple un gol care există în acest moment în Romania în sectorul finanțării economiei sociale”

 Interviu cu Felicia Relenschi, CEO AFIN IFN SA

 

Cine este omul Felicia Relenschi și care a fost motivația de a alege AFIN pentru traseul profesional?

 

Sunt doar o persoană care a încercat mai mereu să crească, să se dezvolte atât personal cât și profesional, să dobândească experiență în domeniul pe care și l-a ales cu mulți ani înainte, cel financiar-bancar, încercând să echilibreze pe cât posibil viața privată cu cea profesională, uneori reușind mai bine, alteori mai puțin.

Evenimentele din ultimii ani ne-au determinat pe mulți dintre noi să ne reevaluăm atât pe noi înșine, cât și prioritățile noastre în viață. Pe mine m-au făcut să încerc cel puțin să fac mult mai multe lucruri care să-mi facă plăcere, să-mi aducă bucurie și mulțumire, inclusiv în activitatea profesională. Am început astfel să mă implic treptat în câteva proiecte care răspundeau acestor cerințe, unul dintre acestea fiind proiectul AFIN.

Am fost atrasă de pasiunea oamenilor deja implicați în acest proiect, de vasta lor experiență în domeniul economiei sociale, de la care sper să învăț cât mai multe lucruri noi, de posibilitatea de a fi încă de la început într-un proiect cu un potențial deosebit, dar mai ales am fost impresionată de faptul că peste 170 de investitori, fie ei persoane fizice sau juridice, direct implicate în economia socială sau doar cu dorință de a se implica în viitor, s-au raliat pentru a pune bazele unei societăți financiare care să sprijine operatorii economici cu impact social.

 

De ce era necesară apariția în România a unei instituții financiare nebancare dedicată exclusiv operatorilor economici cu impact social?

 

Numărul mare de investitori în acest proiect arată, cred eu, cât de necesară era apariția unei instituții financiare dedicată sectorului social. Dezvoltarea economiei sociale în România s-a realizat în principal cu ajutorul granturilor, al sponsorizărilor și donațiilor, forme de finanțare care nu permit o dezvoltare sustenabilă. Toate studiile făcute în ultima vreme arată cât de mare este atât cererea pentru finanțare din partea operatorilor cu impact social, cât și nevoia lor pentru produse adaptate la specificul activității. AFIN IFN SA vine să umple un gol care există în acest moment în Romania în sectorul finanțării economiei sociale.

 

Care va fi specificul acestei instituții? Care îi sunt principalele obiective?

 

Cred că la această întrebare pot răspunde simplu, menționând care este misiunea pe care și-a propus-o AFIN IFN SA.

 

Dorința noastră este aceea de a susține antreprenorii sociali vizionari cu instrumente financiare alternative, adaptate nevoilor lor și prin consultanță și activități de educare și formare. Principalul obiectiv este de a ajuta întreprinderile sociale să se dezvolte și să devină tot mai competitive, multiplicând astfel impactul pozitiv pe care îl au în comunitățile locale și asupra mediului.

 

Care va fi modelul operațional al AFIN?

 

Modelul operațional al AFIN este construit pe doi piloni principali. Instituția își propune, pe de o parte, să ofere credite care să acopere o cât mai mare parte din nevoile de finanțare ale operatorilor economici cu impact social, pentru capital de lucru, pentru investiții în activitatea lor sau pentru prefinanțare până la obținerea unor granturi/fonduri europene.

 

Pe de altă parte,va exista Social Finance Association (SFA), un ONG care va completa pilonul financiar al AFIN cu asistență specializată și know-how în domeniul finanțării sociale și prin co-finanțare pentru diferite proiecte .

Prin acest model operațional AFIN și SFA își propun să susțină întreprinzătorii locali să depășească barierele de ordin financiar, oferindu-le nu numai finanțare, ci și consultanță, suport tehnic în vederea facilitării accesului la finanțare, programe pentru perfecționarea capacităților manageriale și educație financiare și, în viitor, scheme de garantare a împrumuturilor și chiar acordarea de granturi nerambursabile.

Cum vor contribui AFIN și SFA la creșterea incluziunii financiare a operatorilor economici cu impact social?

 

Un sistem financiar incluziv funcționează ca un sistem deschis, în sensul că permite oricui să îl utilizeze (dacă şi când are nevoie) în termeni şi condiții egale. Este ceea ce ne propunem noi să realizam prin intermediul celor doua instituții, AFIN și SFA, atât prin produsele și serviciile oferite operatorilor economici cu impact social adaptate nevoilor lor, cât și prin procesele și politicile noastre care prevăd transparența, integritatea și echitatea în tot ceea ce ne-am propus să realizam.

 

Ce ați dori să le transmiteți viitorilor clienți AFIN? Dar potențialilor investitori? 

 

Pentru a-si realiza viziunea și a-si îndeplini obiectivele generoase pe care și le-au propus, toți operatorii econpmici cu impact social au nevoie la un moment dat de sprijin, atât financiar, cât și de altă natură. Noi vom încerca să fim întotdeauna alături de ei pentru dezvoltarea proiectelor sociale și de mediu, punând astfel umărul la succesul lor și implicit al sectorului economiei sociale.

Pentru a putea fi alaturi de clienții noastri, vom avea nevoie la rândul nostru de sprijin, de capital suplimentar. În fiecare an, creșterea capitalului AFIN va fi corelată cu creșterea portofoliului de credite, în corelație cu performanțele pieței. Majorarea capitalului social se va face atât prin obținerea de noi resurse de la finanțatori externi, cât și prin aportul investitorilor privați autohtoni. Rugăm de aceea potențialii investitori care au ADN social și care doresc să pună umărul la dezvoltarea economiei sociale să fie alaturi de noi și în continuare pentru a fi parte dintr-o instituție cheie pentru dezvoltarea acestui sector în România și pentru a spori impactul investițiilor lor.

 

 

Despre Felicia Relenschi

 

Felicia este un manager și consultant de afaceri cu experiență de peste 15 ani în domeniul serviciilor financiare. Ea a deținut funcții de conducere atât în cadrul unor instituții financiare nebancare cât și bancare (Director general Motoractive IFN SA – GE MONEY Romania, Director Executiv Patria Credit IFN SA și ulterior Patria Bank SA). De-a lungul carierei sale, Felicia a coordonat numeroase proiecte în diverse domenii de activitate (microfinațare, finanțare agro, leasing), dezvoltând o viziune strategică asupra impactului pe care finanțarea îl poate avea asupra antreprenoriatului, a inovării și dezvoltării tehnologice, dar mai ales din punct de vedere social. Își dorește ca, folosindu-și experiența anterioară, să contribuie la dezvoltarea primei instituții financiare din România, construită de antreprenori sociali pentru antreprenori sociali, dar și să se implice tot mai mult  în alte proiecte de economie socială.