fbpx

Operatorii de economie socială, pilon important în creșterea incluziunii financiare

Reprezentanți ai BNR și ai fondurilor de garantare, bănci, IFN-uri și alte instituții financiare, întreprinderi sociale, ONG-uri, reprezentanți ai ministerelor și experți independenți au participat la dezbaterea legată de rolul economiei sociale în incluziunea financiară, desfășurată la sediul BNR. O soluție pentru a crește incluziunea financiară este înlăturarea barierelor la finanțare a operatorilor economici din economia socială, prin crearea unor instrumente adecvate și adaptate la nevoile acestora.

România este una dintre țările europene care încă se confruntă cu un grad ridicat de excluziune financiară în rândul anumitor categorii sociale, dar și al întreprinderilor sociale care se dezvoltă în România, iar această realitate reprezintă o preocupare constantă a sistemului financiar bancar românesc. În acest context, Social Finance Association (SFA), în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România și Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale (RISE) au organizat evenimentul „Rolul economiei sociale în incluziunea financiară”. Evenimentul a avut loc la sediul și cu sprijinul Băncii Naționale a României (BNR) și și-a propus să identifice cât și cum operatorii din economia socială – asociații, fundații, cooperative și mai ales întreprinderile sociale de inserție (care au, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupurilor vulnerabile) – contribuie la creșterea incluziunii financiare.

Modelul prin care persoane excluse social beneficiază de incluziune financiară este simplu: operatorii economici cu impact social, prin activitatea desfășurată, creează locuri de muncă și inserează în câmpul muncii persoane vulnerabile și excluse social, care devin ulterior clienți ai instituțiilor financiar bancare. 

Pentru ca acest model să funcționeze, trebuie însă ca și întreprinderile sociale să beneficieze de sprijin pe partea financiară. În prezent, investițiile sunt făcute preponderent prin finanțare europeană dedicată în principal fazei de start-up. Datele din piață arată că este necesară dezvoltarea unor instrumente financiare adaptate acestui sector.

„Sunt foarte optimist referitor la principala concluzie a evenimentului, că una dintre căile prin care putem crește incluziunea financiară este înlăturarea barierelor la finanțare a operatorilor economici din economia socială, prin crearea unor instrumente adecvate și adaptate nevoilor acestora. Acest eveniment organizat cu suportul logistic al BNR, căreia îi mulțumim și pe această cale, și la care au participat reprezentanți ai BNR, fonduri de garantare, ai ministerelor, bănci și instituții financiare, fundații, se constituie într-un prim pas în crearea ecosistemului de finanțare a economiei sociale din România. Sunt convins că, prin pași concreți, prin suport acordat operatorilor din economia socială de a-și îmbunătăți performanțele financiare, băncile și instituțiile financiare se vor uita mai atent în viitorul apropiat la acest sector. Social Finance Association, prin instrumentele financiare pe care se angajează să le creeze și implementeze, se constituie într-un actor activ și dinamic în promovarea incluziunii financiare în acest sector mai puțin susținut”, precizează Bogdan Merfea, președinte Social Finance Association.

Cine este Social Finance Association

SFA este un ONG care își desfășoară activitatea în domeniul economiei sociale, având ca obiectiv principal susținerea operatorilor economici cu impact social pentru a depăși barierele de ordin financiar. 

Social Finance Association a fost înființată ca un pilon de sprijin al unui model operational integrat care contine două organizații: AFIN – Alternative Financing IFN SA și SFA – Social Finance Association.

AFIN reprezintă prima instituție financiară nebancară (IFN) din România, cu capital privat majoritar românesc, dedicată exclusiv operatorilor economici cu impact social și de mediu. Capitalul inițial a fost creat prin aportul a 170 de actionari fondatori – majoritatea ONG cu activitate economică, societăți comerciale cu scop social, lucrători din sector și persoane fizice sau juridice care au aderat la misiunea organizației. În prezent, AFIN este în curs de înregistrare în Registrul General la BNR și va fi primul IFN din România care va funcționa ca întreprindere socială autorizată conform legii.