fbpx

Planul de acțiune pentru economia socială, supus examinării parlamentare în Camera Deputaților

Planul de acțiune pentru economia socială, supus examinării parlamentare în Camera Deputaților

Documentul elaborat de Comisia Europeană urmărește să consolideze inovarea socială, să sprijine dezvoltarea economiei sociale și să stimuleze puterea sa de transformare socială și economică. Planul cuprinde și o serie de măsuri privind îmbunătățirea accesului la finanțare al entităților din sectorul economiei sociale și crearea de noi produse prin programul InvestEU. Termenul pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară este de 15 martie.

 

Planul de acțiune pentru economia socială supus examinării parlamentare în cadrul Camerei Deputaților din Parlamentul României este un document oficial venit din partea Comisiei Europene și cuprinde o serie de măsuri menite să consolideze sectorul economiei sociale. Planul a fost elaborat printr-un proces deschis și incluziv și vizează perioada 2021-2030. 

 

„În fiecare zi, aproximativ 2,8 milioane de entități din sectorul economiei sociale din Europa oferă soluții concrete și inovatoare la principalele provocări cu care ne confruntăm”, se arată în introducerea Planului de acțiune.

 

Documentul cuprinde cinci părți:

 

1.Introducere;

2.Definirea economiei sociale;

3.Crearea unui cadru adecvat pentru ca economia socială să poată lua avânt;

4.Crearea de oportunități de dezvoltare pentru entitățile din sectorul economiei sociale;

5.Îmbunătățirea nivelului de recunoaștere a economiei sociale și a potențialului acesteia;

6.Calea de urmat.

 

Cel de-al patrulea capitol include propuneri concrete privind creșterea accesului la finanțare al operatorilor socio-economici. „Se estimează că au fost mobilizate cel puțin 2,5 miliarde EUR din bugetul UE pentru a sprijini economia socială în perioada de programare 2014-2020. În general, ambiția Comisiei este de a mări nivelul sprijinului pentru perioada 2021-2027. Se preconizează că vor fi mobilizate mai multe investiții datorită unui efect multiplicator mai mare preconizat al InvestEU și unui sprijin sporit pentru impactul social și inovare”, se arată în document.

 

În scopul îmbunătățirii accesului la finanțare, Comisia: 

  • va lansa, în 2022, noi produse financiare în cadrul programului InvestEU, menite să mobilizeze finanțare privată orientată către nevoile întreprinderilor sociale aflate în diferite stadii de dezvoltare;
  • aceste produse vor include garanții care să permită accesul la credite pentru întreprinderile sociale și microîntreprinderi, investiții de capital și cvasicapital în întreprinderi sociale și întreprinderi orientate către impact, precum și investiții de capital în intermediari financiari;
  • pe lângă produsele financiare enumerate în această acțiune, Comisia va evalua în mod periodic lacunele de pe piață și va dezvolta, acolo unde este necesar, teste ale pieței și, dacă acestea se dovedesc concludente, produse-pilot financiare inovatoare;
  • în cooperare cu partenerii care se ocupă de implementarea InvestEU, va asigura identificarea ușoară de către potențialii beneficiari a intermediarilor financiari ai InvestEU care oferă finanțare întreprinderilor sociale, inclusiv prin intermediul portalului InvestEU și al portalului pentru economia socială;
  •  va completa instrumentele financiare cu sprijin sub formă de granturi pentru crearea de piețe de finanțare pentru întreprinderile sociale în Europa prin sprijinirea creării de noi instrumente financiare și de programe de pregătire pentru investiții;
  • va completa instrumentele de investiții de capital cu sprijin sub formă de granturi menite să diminueze costurile de tranzacție pentru investițiile de capital de risc în întreprinderile sociale;
  • va sprijini rețelele UE active în domeniul microfinanțării și al finanțării întreprinderilor sociale, cu scopul de a îmbunătăți gradul de conștientizare în ceea ce privește finanțarea din partea UE și direcționarea către aceasta, de a ameliora capacitatea organizațiilor membre și de a furniza studii de cercetare și date.

 

„Membrii fondatori AFIN au anticipat nevoile de finanțare ale întreprinderilor sociale și sunt pe ultima sută de metri de constituire legală a unui IFN, care vine cu soluții flexibile și necesare pentru sector. Ne bucurăm că avem în prezent 112 acționari și peste 1 mil de lei capital social. Numărul acționarilor este în creștere și credem că până la 1 aprilie, termenul de constituire juridică, vom fi în număr și mai mare. AFIN va fi un produs creat de oameni pentru oameni cu idei de impact social, de mediu și de dezvoltare comunitară. La rândul său, se va autoriza ca întreprindere socială și va funcționa după principiile economice și sociale specifice sectorului de economie socială”, a declarat Angela Achiței, antreprenor social și președinte ADV România, membru fondator AFIN.

Alte măsuri incluse în Planul de acțiune pentru economia socială

 

Documentul care va reprezenta un pilon al dezvoltării și inovării sectorului economiei sociale cuprinde mai multe măsuri. Planul de acţiune a fost conceput pentru a ajuta economia socială europeană să prospere, valorificând potenţialul său economic şi de creare de locuri de muncă, precum şi pentru a contribui la o redresare echitabilă şi favorabilă incluziunii şi la dubla tranziţie verde şi digitală

 

Comisia Europeană îşi propune să acţioneze în trei domenii: 

  • crearea condiţiilor propice pentru dezvoltarea economiei sociale;
  •  oportunităţi pentru înfiinţarea şi extinderea organizaţiilor din cadrul economiei sociale;
  • asigurarea recunoaşterii economiei sociale şi a potenţialului acesteia.

 

Comisia va propune în 2023 o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea condiţiilor-cadru ale economiei sociale. Comisia va publica orientări pentru statele membre cu privire la cadrele fiscale aplicabile organizaţiilor din domeniul economiei sociale şi va facilita accesul la orientări privind ajutoarele de stat. 

 

Planul de acţiune urmăreşte, de asemenea, să consolideze bunele practici în materie de achiziţii publice responsabile din punct de vedere social. Tot în 2022, Comisia va înfiinţa un Centru european de competenţe pentru inovare socială.

 

Anul viitor, Comisia va lansa un nou portal al UE privind economia socială, oferindu-le astfel actorilor din acest sector un loc unic în care să găsească toate informaţiile de care au nevoie cu privire la finanţare, politici, programe de formare şi iniţiative puse la dispoziţie de UE.  

 

De asemenea, Comisia va lansa un studiu pentru a colecta date calitative şi cantitative cu scopul de a înţelege mai bine economia socială la nivelul întregii Uniuni, va organiza cursuri de formare pentru funcţionarii publici pe diverse teme relevante din perspectiva economiei sociale şi va promova economia socială la nivel regional şi local prin încurajarea schimburilor transfrontaliere.

 

Documentul integral elaborat de Comisie și aflat în examinare parlamentară poate fi consultat aici.