fbpx

Comisia Europeană a publicat Planul de Acțiune pentru Economia Socială

Comisia Europeană a publicat Planul de Acțiune pentru Economia Socială, cuprinzând un set de măsuri menite să sprijine organizațiile din domeniul economiei sociale să își extindă activitățile și impactul social, să inoveze și să creeze noi locuri de muncă. Printre acțiunile prezentate de Comisie, se numără și lansarea de noi instrumente financiare pentru a sprijini microfinanțarea. 

Planul de acțiune prevede un sprijin pentru rețelele UE care sunt „active în domeniul microfinanțării și al finanțării întreprinderilor sociale”, pentru a promova soluțiile de finanțare UE pentru cercetare și pentru dezvoltarea activităților membrilor. Deși conținutul specific va fi cunoscut și analizat abia în următoarele săptămâni sau chiar luni, factorii de decizie europeni reafirmă prin acest Plan rolul cheie al microfinanțării în lupta globală pentru incluziunea financiară și socială.

În plus, și OECD a publicat recent raportul „The Missing Entrepreneurs 2021”, un document cheie în care estimează că 9 milioane de persoane din Europa nu pot accesa domeniul antreprenoriatului. Femei, imigranți, tineri, persoane în vârstă, aceștia sunt cei 9 milioane de oameni. OECD vede microfinanțarea ca „un instrument important pentru susținerea antreprenoriatului incluziv” și solicită statelor europene să sprijine sectorul microfinanțării.

Studiu la nivelul UE privind economia socială

Planul de acţiune urmăreşte să sporească vizibilitatea economiei sociale şi să îmbunătăţească recunoaşterea activităţii şi a potenţialului acesteia. Comisia va desfăşura activităţi de comunicare menite să scoată în evidenţă rolul şi specificul economiei sociale. Printre numeroasele sale acţiuni, Comisia va lansa un studiu pentru a colecta date calitative şi cantitative cu scopul de a înţelege mai bine economia socială la nivelul întregii Uniuni, va organiza cursuri de formare pentru funcţionarii publici pe diverse teme relevante din perspectiva economiei sociale şi va promova economia socială la nivel regional şi local prin încurajarea schimburilor transfrontaliere.

13,6 persoane angajate în sectorul economiei sociale

Organizaţiile din cadrul economiei sociale sunt entităţi care pun pe primul plan obiectivele sociale şi de mediu, reinvestind cea mai mare parte a profitului lor în organizaţie. În Europa există 2,8 milioane de entităţi active în cadrul economiei sociale, care angajează 13,6 milioane de persoane şi oferă soluţii la principalele provocări întâmpinate de societăţile noastre. Acestea funcţionează într-o gamă variată de sectoare, de la servicii de îngrijire la reciclare, şi sub diverse forme, de la cooperative la întreprinderi sociale. Sporirea sprijinului acordat economiei sociale permite organizaţiilor, pe lângă crearea de locuri de muncă, să îşi mărească impactul social în întreaga UE.

„Economia socială creează locuri de muncă şi creştere economică aproape de nevoile cetăţenilor şi de mediul lor de viaţă imediat. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat, la rândul său, rezilienţa şi ingeniozitatea modelelor de afaceri din economia socială. Pentru a continua dezvoltarea potenţialului şi a contribuţiei lor la transformarea verde şi digitală, lansăm un parcurs de tranziţie pentru ecosistemul proximitate şi economie socială. Vom colabora cu toate părţile interesate pentru o economie mai favorabilă incluziunii şi mai sustenabilă”, a declarat comisarul pentru piaţa internă Thierry Breton.

Economia socială include o varietate de întreprinderi, organizaţii şi entităţi juridice, cum ar fi întreprinderile sociale, cooperativele, societăţile de ajutor reciproc (un tip specific de asigurare colectivă), asociaţiile non-profit şi fundaţiile. Acestea plasează oamenii şi mediul în centrul misiunii lor şi reinvestesc cea mai mare parte a profitului lor în organizaţie sau într-o cauză socială specifică. Ele sunt guvernate în mod participativ, de la bază către vârf.